1. ติดต่อเรา <- คลิก เพื่อนัด วัน/เวลา ที่ต้องการเช่า

  2. โอนเงินมัดจำล่วงหน้า 500 บาท อย่างน้อย 3 วันก่อนวันที่นัดหมาย (กรณีเร่งด่วนลองโทรสอบถามก่อนได้) และชำระที่เหลือในวันที่มาใช้สตูดิโอ

  3. เลื่อนวันถ่าย กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน

  4. หากไม่มาตามวันนัดหมายหรือเลื่อนถ่ายโดยไม่แจ้งล่วงหน้า ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ

  5. กรณียกเลิกการเช่า ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ